Shadow

Şi tu poţi deveni poliţist! Au început înscrierile pentru examenul de admitere

 

Au început înscrierile pentru examenul de admitere la cele peste 1.500 de locuri la şcolile de agenţi de poliţie din Câmpina şi Cluj. Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere la şcolile de poliţie se pot depune până la data de 15 iunie 2018.
Pentru sesiunea de admitere august-septembrie locurile alocate unităţilor de învăţământ sunt următoarele:
– Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 1.279 de locuri (dintre care 30 de locuri pentru romi şi 10 locuri pentru alte minorităţi);
– Şcoala de Agenţi de poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 290 de locuri (dintre care 10 locuri pentru romi şi 3 locuri pentru alte minorităţi).
Nu se face diferenţiere între locurile pentru femei şi cele pentru bărbaţi, iar recrutarea candidaţilor se realizează de structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate.
Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, potrivit reglementărilor în vigoare;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *