Biserica si robia tiganilor

 

Din punct de vedere istoric, Biserica Română nu a fost indiferenta fata de soarta robilor tigani. Iata cum rezuma Pr. Marcel Radut Seliste cateva repere importante in acest sens:
Sfântul Antim Ivireanul, în Aşezământul său, cerea cu hotărâre ca preoţii din Ţara Românească să cerceteze pe ţigani, să le facă slujbe, pentru că sunt creştini botezaţi în numele Sfintei Troiţe(n.r. – Troiţa e denumirea arhaică a Treimii), ca şi ceilalţi credincioşi români.
Mai târziu, în anul 1746, un alt mitropolit al Ţării Româneşti, Neofit Cretanul, a hotărât şi impus slobozenia ţiganilor de pe moşiile mănăstireşti şi ale mitropoliei, intrând în conflict cu marea şi mica boierime românească, stricându-le pofta de înrobire nu numai a ţiganilor, dar şi a românilor, deopotrivă. (…)
În programul progresist al Revoluţiei din 1848 se cerea dezrobirea ţiganilor. Ioasafat Snagoveanul, arhimandritul, luând parte la această revoluţie, a fost ales membru în Comisia pentru dezrobirea ţiganilor, dimpreună cu Cezar Bolliac şi Petrache Poenaru, fapt pentru care a fost exilat din Ţara Românească, ajungând la Paris, unde a înfiinţat prima capelă românească, în anul 1853. A murit în exil, departe de ţară şi de ţiganii pe care-i preţuia. (…)
Cu totul remarcabilă ni se pare, la începutul secolului al XX-lea, atitudinea arhimandritului Calinic Constantin Şerboianu de la Cernica. El era de origine ţigan.* Prin anul 1908 îşi dădea licenţa în teologie la Facultatea din Bucureşti. Acest personaj plin de talent a scris mai multe lucrări despre ţigani. El a înfiinţat şi condus Asociaţia Ţiganilor, lucrând pentru emanciparea lor prin înfiinţarea unei Universităţi populare speciale. De asemenea, s-a ostenit să înfiinţeze Cooperative meşteşugăreşti, specifice îndemânării ţiganilor, ei fiind foarte talentaţi, după cum se vede şi azi, începând de la muzică şi până la meşteşugurile cele mai pretenţioase. Calinic arhimandritul ne-a lăsat în limba franceză o carte de vreo sută de pagini despre Istoria şi obiceiurile ţiganilor din România.

Leave a Reply

Your email address will not be published.