Shadow

Incluziunea romilor: Sunt necesare mai multe eforturi pentru a îmbunătăţi accesul romilor la educaţie şi la locuri de muncă

 

Evaluarea scoate în evidenţă evoluţia situaţiei romilor începând cu 2011. În ansamblu, situaţia se îmbunătăţeşte încetul cu încetul. De exemplu, în prezent se observă o mai mare participare a romilor la învăţământul preşcolar şi o scădere a procentului persoanelor care părăsesc timpuriu şcoala. Pe de altă parte, evaluarea arată, de asemenea, că 80 % dintre romi continuă să fie expuşi riscului de sărăcie, chiar dacă această cifră este mai mică decât
Prim-vicepreşedintele Frans Timmermans a declarat: „UE se întemeiază pe valorile toleranţei şi ale egalităţii. Nu toţi cetăţenii UE împărtăşesc aceste valori, ceea ce este inacceptabil. Dacă se doreşte eliminarea prejudecăţilor, a segregării şi a discriminării cu care romii se confruntă încă în momentul de faţă, statele membre trebuie să îşi intensifice eforturile pentru a îmbunătăţi integrarea persoanelor de etnie roma.”
Věra Jourová, comisarul pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen, a declarat: „Cu sprijinul Comisiei, guvernele statelor membre ale UE au realizat un demers important, deşi este doar un prim pas, şi anume acestea au instituit strategii de integrare a romilor. Acum a sosit momentul ca statele membre să le pună în aplicare şi să realizeze o schimbare reală în vieţile oamenilor. Educaţia este domeniul crucial în care trebuie aplicate aceste strategii. Copiii romi ar trebui să aibă acces la şcoli exact în aceeaşi măsură ca şi ceilalţi copii. Educaţia este cheia pentru o mai bună integrare în societate, deschizând porţi în vederea creării de locuri de muncă şi a asigurării unui trai mai bun pentru toată lumea.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *