Limba romani – conservatoare a istoriei, cutumelor, a portului, a tradiţiilor şi obiceiurilor rome

 

În cadrul proiectului vor fi abordate următoarele teme:
– Contextul actual al limbii romani (din perspectiva prezervării şi cultivării acesteia) în sistemul şcolar, al formării iniţiale şi permanente a cadrelor didactice de limba, istoria, tradiţiile şi muzica în limba romani;
– Descifrarea socio-lingvistică a textelor contemporane din întreaga arie de răspândire mondială a limbii romani, pornind de la elementele de limbă, cutume, mentalităţi, tradiţii şi obiceiuri conservate/induse de textele de analizat;
– Designul actual al limbii romani la nivel internaţional şi naţional. Depărtarea şi apropierea între dialectele limbii romani şi limba romani comună predată în şcoli;
– Limba romani în contextul tematicii unor examene şi competiţii naţionale adresate profesorilor şi elevilor;
– Mijloace de îmbogăţire a lexicului limbii romani, ca răspuns la provocările lexicale moderne;
– Limba romani – document viu al istoriei romilor;
– Cutumele rome transmise ca legi nescrise ale romilor, păstrătoare ale limbii romani;
– Portul, tradiţiile şi obiceiurile rome păstrătoare ale limbii romani în decurs de o mie de ani de la exodul proto-romilor din India.

Leave a Reply

Your email address will not be published.