Cum au încercat doljenii să-l salveze de deportare pe ţiganul fierar Ilie Dincă. Scrisoarea trimisă lui Ion Antonescu: „Avem absolută nevoie de prezenţa sa“

 

În scrisoarea trimisă lui Antonescu se arată că fierarul Ilie Dincă era un meseriaş foarte bun şi că de soarta lui depindeau foarte mulţi localnici care se ocupau fie cu transportul pietrişului sau nisipului sau chiar agricultorii, care mergeau la el pentru repararea uneltelor. EXCELENŢĂ DOMNULE MAREŞAL, DOMNULE CONDUCĂTOR AL STATULUI ROMÂN, Subsemnaţii locuitori, români, domiciliaţi în comuna Balta Verde, satul Popoveni şi din alte comune şi municipiul Craiova, jud. Dolj. Cu profund respect şi cu capul plecat, venind înaintea Domniei Voastre şi face următoarea plângere: Suntem muncitori manuali de pământ, agricultori, cărăuşi, chirigii de nisip şi piatră ce transportăm din prundul râului Jiu în oraşul Craiova, la diferite construcţii şi la regimentele din Garnizoana Craiova. Din tată în fiu vehiculele noastre cum şi uneltele agricole au fost şi sunt reparate şi construite din nou de dl. Ilie Dincă, din Craiova, str. Calea Dunărei, nr. 36 de profesiune ferar […]. Cum acest ferar cu familie compusă din soţie şi doi copii este de o bună reputaţie în societate, om cu bune purtări, se bucură de o mare onorabilitate recunoscută faţă de noi, nu are la activul său nici cea mai mică pedeapsă, nu are cazier judiciar ca să fi fost vre-o dată pedepsit […] În vedere că este sârguincios şi ascultător la timp în acestă branşe de ferărie, avem absolută nevoe de prezenţa sa în acest municipiu unde ne ducem a ne satisface orice reparaţii la vehicule, construcţii din nou, potcovitul boilor şi cailor, reparat de pluguri, groape şi în fine tot ce atinge de branşa ferăriei, în plus că se pricepe la rotărie, lemnărie şi etc… având şi pe fiul său necăsătorit tot de această meserie, care făcând parte din contg. 1944, urmează a fi încorporat în serviciul militar activ tot în branşa meseriei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.