Shadow

Parlamentul European cere statelor membre să ia măsuri pentru combaterea discriminării comunităţii rom

 

Parlamentul European a adoptat marţi, la Strasbourg, o rezoluţie non-legislativă în care solicită măsuri mai solide pentru a combate percepţia negativă şi discriminarea la adresa comunităţii rome, fenomen recunoscut drept o formă de rasism instituţionalizată şi înrădăcinată istoric, exprimată prin intermediul violenţei, al discursului ce instigă la ură, exploatării şi stigmatizării.
În document se arată că segregarea în context şcolar, accesul la locuinţe, asistenţă medicală şi ocuparea forţei de muncă sunt principalele probleme cu care se confruntă încă populaţia de etnie romă in Europa. Textul rezoluţiei evidenţiază situaţia în special dificilă a tinerilor romi, caracterizată de o proporţie în creştere a şomerilor şi a celor care nu beneficiază de formare profesională sau şcolarizare.
Eurodeputaţii solicită Comisiei Europene şi statelor membre să introducă mai multe domenii prioritare, obiective clare şi obligatorii, programe şi mecanisme pentru evaluarea progresului integrării, din momentul în care actualul cadru european va expira în 2020. Ei cer, de asemenea, fonduri publice substanţiale şi resurse umane în aceste scopuri.
Membrii PE mai cer integrarea egalităţii de gen, o abordare favorabilă copiilor în toate măsurile luate şi o implicare mai strânsă a reprezentanţilor comunităţii rome şi ONG-urilor în procesul de elaborare a politicilor de integrare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *