Shadow

România medievală: şi în 2019 suntem repetenţi la lupta împotriva urii

 

 

 

 

Într-un raport privind România, Consiliul Europei subliniază că la noi în ţară minoritatile sexuale, romii, dar si refugiaţii sunt victime ale discursului urii si neacceptarii. În ciuda numărului mic de persoane care caută azil politic in România, opinia publică în legătură cu aceştia s-a schimbat de la o empatie iniţială către o ostilitate crescândă în ultimii ani, arată raportul.  „Discursul bazat pe ură, rasist şi intolerant, atât în public, cât şi pe Internet, a devenit o problemă larg răspândită, în special împotriva romilor, a minorităţii maghiare, a persoanelor LGBT şi a comunităţii evreieşti”, notează Comisia pentru combaterea rasismului şi intoleranţei (ECRI). Experţii evidenţiază creşterea climatului homofob şi transfobic în societatea românească, subliniind îngrijorarea faţă de „presupusele cazuri de discriminare rasială din partea Poliţiei, în special a romilor, şi de faptul că niciun organism independent nu a fost însărcinat cu investigarea acestor cazuri”. Nu în ultimul rând, raportul Consiliului Europei notează că aproape niciodată nu sunt iniţiate acţiuni penale împotriva acestor infracţiuni. Instituţii decorative  „Tot ce apare în raportul final este şi asumat de autorităţile statului român. Nu este vorba de o investigaţie de teren. Experţii ECRI au venit în România şi au întrebat ce faceţi pentru a monitoriza infracţiunile motivate de ură, sau ce faceţi pe discursul urii sau care este situaţia colectării datelor relevante, răspunsul venit din partea autorităţilor a fost, nu facem nimic, sau nu avem niciun fel de politică publică pe tema asta”, explică Romaniţa Iordache, expert senior FRANET pentru Agenţia pentru drepturile fundamentale a Uniunii Europene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *