Shadow

Salvaţi Copiii” deschide grădiniţele estivale pentru copiii din medii defavoriza

Salvaţi Copiii” deschide uşa grădiniţei estivale pentru 600 de copii din medii sociale vulnerabile. Datele furnizate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale arată că procentul copiilor cu vârsta între 3-5 ani înscrişi în învăţământul preşcolar a fost de 81,9%, pentru anul şcolar 2017-2018, cu o diferenţă de peste 10 puncte procentuale între mediul rural şi urban (1), dar îngrijorătoare este discrepanţa dintre rata oficială de înscriere şi procentul copiilor care participă efectiv la acest nivel esenţial al educaţiei – doar 59,8% pentru anul 2017, conform datelor EU-SILC.

Această discrepanţă ne arată că o parte semnificativă dintre copiii cu vârsta educaţiei preşcolare (3-5 ani) sunt înscrişi în mod formal la grădiniţă, dar nu o frecventează şi nu dobândesc cunoştinţele şi abilităţile fără de care integrarea în şcoală este foarte dificilă.

„Relaţia cu educatorul pune bazele relaţiilor cu adulţii semnificativi, cu rol formativ din viaţa copilului. Un copil care nu merge la grădiniţă are dificultăţi în integrarea şcolară şi se va simţi dezavantajat faţă de ceilalţi, ceea ce duce la probleme de adaptare şi de relaţionare socială.”, spune Oana Diaconescu, educatoare la Centrul Educaţional Reşiţa.

Echitatea în educaţie, decalajul dintre mediul rural şi urban şi incluziunea şcolară a copiilor romi rămân vulnerabilităţi ale României. Comisia Europeană aminteşte (2) că România a adoptat, în 2016, un pachet legislativ anti-segregare, care priveşte deopotrivă incluziunea egală a copiilor romi, precum şi a celor cu dizabilităţi şi a celor proveniţi din medii sociale defavorizate, inclusiv mediul rural.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *