Shadow

Centenarul Naţional de Cultură al Romilor – Săptămâna Cărţilor

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher, prin editura proprie, publică în fiecare an mai multe cărţi ale unor autori romi sau având ca punct de plecare istoria şi cultura rome.

Perioada 18-24 noiembrie 2019 este pentru Centrul Naţional de Cultură a Romilor Săptămâna Cărţii din acest an. Pe 23 noiembrie, CNCR-RK în parteneriat cu Roma Education Fund lansează trei cărţi (două dicţionare şi o antologie) la Rin Grand Hotel, sala Strasbourg, între orele 10.00 şi 13.00. Cărţile fac parte din programul “Producţie Editorială Romă” şi sunt rezultatul unor cercetări şi pregătiri de durată.

Dicţionarul trilingv rrom-român-englez are un rol foarte important atât în lingvistică, prin conservarea şi documentarea ştiinţifică a limbii romani, cât şi în practică, pentru vorbitorii nativi de romani şi pentru cei care îşi doresc să înveţe această limbă. Noutatea adusă de dicţionar este lista extinsă de cuvinte de plecare în romani traduse în română şi în engleză, limba romani consolidându-şi în felul acesta statutul de limbă oficială şi normată lingvistic. Autorii dicţionarului sunt Gheorghe Sarău şi Elena-Alexandra Vidraşcu. Profesorul Gheorghe Sarău este iniţiatorul primului curs universitar de limba romani din România şi autorul sau coordonatorul mai multor lucrări de specialitate dedicate limbii romani.

Dicţionarul dialectal al limbii romani, avându-i ca autori pe Jupiter Borcoi, Sorin-Cristian Moisescu, Daniel Petrilă şi Elena-Alexandra Vidraşcu aşază în paralel cele mai vorbite dialecte ale limbii romani din spaţiul românesc. Dicţionarul este o noutate în domeniul lingvisticii limbii romani, dând posibilitatea vorbitorilor nativi, specialiştilor în limba romani, cadrelor didactice, elevilor şi studenţilor să observe elementele comune şi diferenţele dintre cuvinte de la un dialect la altul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *