Shadow

Raport Salvați Copiii: Peste 150.000 de copii români merg la culcare flămânzi

Ce trist! România are cea mai mare rată a mortalității în rândul copiilor din Uniunea Europenă, iar peste 150.000 de copii merg seara la culcare flămânzi. Sunt concluziile unui raport privind drepturile copilului în România, realizat de Organizația Salvați Copiii România și Avocatul Poporului.

Raport privind drepturile copilului în România

Analiza situației copilului și a drepturilor sale în România scoate în evidență faptul că progresele înregistrate în ultimul deceniu sunt fie modeste (rata mortalității infantile, protecția împotriva violenței, combaterea sărăciei, sistemul de protecție), fie nule (educație, protecție medicală, protecția copiilor cu dizabilități), arată documentul citat.

Mai mult, condițiile de viață și de accesibilitate la servicii s-au agravat în cazul copiilor de etnie romă și a copiilor cu dizabilități.

“Copiii sunt expuși sărăciei extreme în număr mai mare decât adulții, iar clivajul rural/urban este unul cronicizat, iar asta înseamnă acces retricționat la servicii medicale și de sănătate. Sărăcia are consecințe grave și pe termen lung, atât în privința educației, cât și a expunerii la diferite forme de abuz. Scopul acestui Raport este să ne ajute pe toți – actori sociali sau politici – să dezvoltăm programe dedicate copiilor, exact acolo unde e nevoie”, spune Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al Organizației Salvați Copiii România, citată de hotnews.ro.

Peste 150.000 de copii români merg la culcare flămânzi

Aproximativ 21,5% dintre copiii români trăiesc în deprivare materială severă – cea mai ridicată rată din UE (unde media este de UE 5,9%) și peste 32% trăiesc sub pragul de sărăcie.

România are cea mai mare rată a sărăciei relative persistente din Uniunea Europeană. În anul 2017, 19,1% din populație avea venituri sub pragul de sărăcie și se aflase în aceeași situație în cel puțin doi din cei trei ani anteriori. În cazul copiilor, rata sărăciei persistente era de 28,8% în 2017. Deși în scădere, conform celor mai recente date estimate EUROSTAT, România rămâne statul european cu cea mai mare diferență la indicatorul sărăciei sau excluziunii sociale între copii și totalul populației.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *