Shadow

Ajunge! Gata cu rasismul împotriva romilor din Europa!

Ajunge! Gata cu rasismul împotriva romilor din Europa!
 
 
 
 
Instituţiile europene luptă ferm împotriva rasismului cu care se confruntă persoanele de etnie romă din Europa. Începând cu 23 şi până la 26 martie 2020, Parlamentul European va găzdui Săptămâna Europeană a Romilor, la Bruxelles.

Evenimentul va reuni Membri ai Parlamentului European, inclusiv preşedintele Sassoli, comisari şi alţi funcţionari ai Comisiei Europene, reprezentanţi ai Consiliului şi ai societăţii civile, dar şi sute de romi din diferite ţări europene. Săptămâna Romilor va oferi o varietate de seminarii legate de incluziunea romilor. Obiectivul este elaborarea unui set ambiţios de recomandări care vor contribui la pregătirea Cadrului UE post-2020 privind egalitatea şi incluziunea romilor, un cadru pentru care să se asigure angajamentul politic al statelor membre ale UE în ceea ce priveşte pregătirea strategiilor naţionale şi a programelor de finanţare necesare pentru implementarea acestora. Toate seminariile din timpul Săptămânii Europene a Romilor sunt rezultatul unei colaborări extinse între mai multe părţi interesate. Subiectul principal va fi combaterea antigypsyism-ului (antiţigănismului),  forma specifică de rasism împotriva romilor. 80 % din populaţia de etnie romă din Europa trăieşte în sărăcie extremă din cauza acestui fenomen. Multe persoane de etnie romă sunt afectate de lipsa accesului la educaţie de calitate, la servicii de sănătate, la locuri de muncă şi condiţii de locuire decente. Dacă acest lucru nu este suficient, prea mulţi romi şi-au pierdut viaţa din cauza originii lor etnice. Romeo Franz, primul deputat Sinto (grup romani din Germania) în Parlamentul European şi principalul promotor al acestei ediţii, explică în mod succint

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *