Centrul de Resurse Juridice lansează studiul de caz Comunitatea de romi de pe strada Munţii Tatra-Constanţa

Timp de aproape două decenii, comunitatea de romi formată din aproximativ 17 familii (în 2019, la momentul documentării realizate de CRJ) s-a aflat într-o situaţie de vulnerabilitate majoră: condiţiile de locuire extrem de dificile – fără racordare la utilităţi publice (curent electric, apă, canalizare, gaze), în locuinţe neadecvate şi într-o incertitudine constantă privind o posibilă nouă evacuare şi demolarea locuinţelor de pe-o zi pe alta. Dar nu au existat demersuri de consultare reală a romilor în vederea menţinerii acestora în comunitatea din str. Munţii Tatra, acolo unde au dezvoltat relaţii sociale şi de comuniune, ci doar cu privire la relocarea acestora în complexul de locuinţe sociale “Henri Coandă” din Constanţa. Importanţa acestor relaţii a fost, de altfel, stabilită chiar de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Yordanova c. Bulgariei. Astfel, conform hotărârii menţionate, autorităţile locale sunt obligate să trateze în mod distinct comunităţile de romi care trăiesc de multă vreme într-o anumită localitate, având în vedere vulnerabilitatea acestora, chiar şi atunci când nu deţin titlu valabil pentru imobilele pe care le ocupă. Astfel, Curtea Europeană a condamnat Bulgaria în cauza menţionată în care a arătat că se încalcă principiul proporţionalităţii dacă o comunitate ce locuieşte de mult timp într-un loc este tratată în mod similar cu o persoană care a ocupat în mod abuziv un teren.

Leave a Reply

Your email address will not be published.