Comisia Europeană cere statelor membre mai multe eforturi pentru integrarea romilor

Comisia a publicat miercuri rezultatele unei evaluări care analizează modul în care statele își pun în aplicare propriile strategii naționale privind integrarea romilor.România a înregistrat progrese în privința educației și ocuparea forței de muncă.

Evaluarea scoate în evidență evoluția situației romilor începând cu 2019 și arată că, în ansamblu, situația se îmbunătățește încetul cu încetul.

Comisia Europeană a constatat, spre exemplu, o mai mare participare a romilor la învățământul preșcolar și o scădere a procentului persoanelor care părăsesc timpuriu școala.

Pe de altă parte, evaluarea arată, de asemenea, că 80 % dintre romi continuă să fie expuși riscului de sărăcie, chiar dacă această cifră este mai mică decât în 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.