Shadow

Comisia Europeană  a publicat noul cadru strategic pentru egalitatea şi incluziunea romilor. Are o durată de 10 ani, iar lupta antirasism este pe primul lo

De exemplu, în România, 40,79 % din copiii romi nu au acces la grădiniţă, aproximativ 42 % nu au fost vaccinaţi, iar aproape 47 % dintre romi sunt discriminaţi în ceea ce priveşte accesul la servicii de sănătate şi la servicii de dezvoltare timpurie a copiilor, datorită apartenenţei etnice. Liderii politici au încercat să răspundă iniţiativelor sau strategiilor UE de îmbunătăţire a vieţii romilor. Cu toate acestea, prin faptul că nu au luat măsurile adecvate la nivel local sau pentru a aborda discriminarea generalizată şi prejudecăţile, nu este de mirare că unii consideră că nu au fost încă în măsură să producă schimbări reale. Nivelul de discriminare faţă de romi este în continuare ridicat şi se bazează pe prejudecăţi ale multor cetăţeni, care susţin că romii doresc să rămână săraci, că nu doresc să lucreze sau să fie educaţi — ignorând faptul că este vorba de discriminarea care împiedică peste 40 % din copiii romi să meargă la şcoală. Cu toate acestea, discuţiile actuale cu privire la bugetul UE şi la noul cadru European pentru strategiile naţionale de incluziune a romilor post-2020 reprezintă o oportunitate reală de a schimba direcţia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *