Day: October 27, 2020

Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia romă privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 – 2022

Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia romă privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 – 2022

Actualitate
Conform prevederllor art. 2, alin. (8) din OMEC nr. 5457/31.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021· 2022, recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia romă se depun, de către candidaţii care optează pentru admlterea pe locurile speciale pentru romi în învăţământul liceeal de stat pentru anul şcolar 20212022, până cel târziu în prima zi de curs din semestrul al ll lea al anulul şcolar 2020·2021, la unitatea de învăţământ din care provine candidatul. Conform Calendarului admlterii în învăţământul liceeal de stat pentru anul şcolar 2021· 2022, anexa I la OMEC nr. 5457/31.08.2020 I a Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021·2022. anexa 1 f a OMEC nr. 54-49/31.08.2020,