Shadow

Comunitatea de romi din Focşani cere primarului să respecte legea şi să angajeze un expert din rândul etniei

De mai mult timp, liderii comunităţii de romi din Focşani încearcă să-l determine pe primarul Cristi Misăilă să deblocheze postul expertului local pe problemele romilor, post devenit vacant prin pensionarea fostului expert Eugen Grosu. Insistenţele preşedintelui Partidei Romilor s-au lovit până acum de refuzul primarului municipiului, asta în condiţiile în care legea îl obligă să funcţioneze cu un astfel de angajat la nivelul primăriei, un om care are ca principală sarcină medierea, consilierea şi îndrumarea populaţiei aparţinând acestei etnii. “Expertul local pentru romi, reprezintă principalul mediator între comunităţile locale de romi şi autorităţile administraţiei publice locale. Expertul pe problemele romilor este responsabil pentru organizarea, planificarea, coordonarea şi desfăşurarea pe plan local a activităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor cuprinse în planul general de măsuri. Expertul pe problemele romilor este o persoană bună cunoscătoare a problemelor romilor din zonă, recomandată de către romii din comunitatea locală pentru a o reprezenta în relaţia cu primăria”, spune Toader Constantin, preşedintele Partidei Romilor Pro Europa. Atribuţii principale ale expertului local pe problemele romilor: – organizează, planifică, coordonează şi desfăşoară toate activităţile întreprinse pe plan local pentru indeplinirea obiectivelor si sarcinilor cuprinse in planul general de masuri aprobat prin hotărâre de guvern; – întocmeste planul local de actiune pentru romi, în urma evaluarii nevoilor comunitatii locale; – colaborează cu toate structurile primăriei şi oferă informaţiile solicitate de acestea care privesc cetătenii de etnie romă, necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; – întocmeste semestrial, sau ori de câte ori i se cere, un raport de activitate, care va fi adus la cunostinţa primarului şi biroului judeţean pentru romi; – evalueaza stadiul de implementare a Strategiei de imbunatatire a situatiei romilor; – identifica si propune primarului rezolvarea problemelor cu care se confrunta romii din comunitatea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *