Shadow

Educația incluzivă

UNICEF acţionează pentru a se asigura că toți copiii frecventează școala și primesc o educație de calitate.
Soluția
Fiecare fată și băiat, de pretutindeni, are dreptul la o educație incluzivă de înaltă calitate.
UNICEF susţine autorităţile să dezinstituționalizeze copiii cu dizabilități și să-i integreze în familiile lor, în comunități și școli. Datorită schimbărilor din sistemul de învățământ, cadrele didactice dispun de cunoștințele și instrumentele necesare pentru a adapta programele școlare și a preda în funcție de necesitaţile și capacitățile fiecărui copil. Mecanismele de alocare a fondurilor sunt revizuite pentru a se asigura că școlile dispun de resurse financiare adecvate pentru a angaja cadre didactice de sprijin, a crea centre de resurse și a oferi asistență familiilor copiilor cu dizabilități.

În ultimii ani a crescut numărul de copii cu cerințe educaționale speciale în școlile obișnuite, o categorie din care fac parte copiii cu dizabilități și cei cu dificultăți de învățare. Totodată, numărul copiilor cu dizabilități din școlile speciale și auxiliare a scăzut constant.

Din anul 2012, datorită unei noi formule de finanţare, 2% din bugetul de stat pentru învățământ au fost alocate educației incluzive, ceea ce a dus la un progres semnificativ în integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale.

Ne mai rămân însă multe de făcut pentru a garanta că fiecare copil din Moldova, indiferent de competențele sale, are șansa să rămână în familia sa și să meargă la școala din localitate.În ultimii ani a crescut numărul de copii cu cerințe educaționale speciale în școlile obișnuite, o categorie din care fac parte copiii cu dizabilități și cei cu dificultăți de învățare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *