„Salvați Copiii”: Segregarea copiilor romi în școli, interzisă pe hârtie, dar practicată pe teren

Organizația „Salvați Copiii” atrage atenția, într-un comunicat de presă, că segregarea etnică în școli, deși este interzisă explicit din anul 2007, persistă în continuare fără a-i fi cunoscută dimensiunea, lucru dovedit de documentele oficiale și de analizele efectuate de organizațiile neguvernamentale.
Un raportul alternativ întocmit de „Salvați Copiii” România arată că procentul copiilor de etnie romă, cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani, care fac parte din clase în care toți colegii sunt de etnie romă, este de 10% în anul 2016 și s-a menținut, la exact același nivel ca și în 2011, în pofida demersurilor antisegregare ale autorităţilor. Raportul, care a monitorizat dimensiunile fenomenului de segregare în 394 de școli din regiunea de nord-est a țării, arată că 20% din numărul total de şcoli manifestă cel puțin o formă de segregare. De asemenea, 50% din numărul total al comunităților implicate (112) în procesul de monitorizare au cel puțin o școală unde există o formă de segregare. În 2016, Centrul European pentru Drepturile Omului atrăgea atenția că „elevii romi din clase sau școli segregate au condiții de învățare mult mai rele decât colegii lor din școli mixte: clădirile sunt adesea într-o stare proastă și încălzirea și accesul la electricitate și canalizare este absent, în comparație cu școlile mixte. Aceste condiții conduc la o rată ridicată a abandonului școlar și la rezultate școlare semnificativ mai slabe”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.