Shadow

Ţiganii din Bucovina”

La alipirea Bucovinei la Imperiul Austriei trăiau aici, după numărătoarea lui Spleny făcută la anul 1776, 534 Ţigani cu şederi statornice şi 242 nomadi, mai târdiu însă se urcă numărul lor la 5.000 de suflete; pentru aceşti Ţigani puse guvernul austriac un voevod în persoana unui anumit Ivanovici, obligându-l ca să se intereseze de înbunătăţirea stării lor morale şi materiale, aceasta însă aduse un folos minimal, din care causă postul unui voevod ţigănesc, după moartea lui Ivanovici, nu se mai ocupă”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul II, nr. 47, Cernăuţi, Duminică 14/26 Iunie 1892.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *