COMBATEREA MARGINALIZĂRII

În Europa locuiesc grupuri de persoane care se confruntă în mod regulat cu discriminări și prejudecăți grave. Printre acestea se pot număra comunitățile de imigranți concentrate în zonele suburbane, persoanele care aleg un alt stil de viață, cum ar fi nomazii, și romii. Oferind oportunități de educație și formare, proiectele FSE contribuie totodată la eliminarea multiplelor bariere cu care se confruntă aceste grupuri în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a face parte din societatea europeană cotidiană.
Romii reprezintă una dintre cele mai numeroase minorități etnice din UE. Se estimează că există 6 milioane de romi care locuiesc în diferite state membre, adesea în condiții grele de viață. Aceștia se confruntă cu numeroase forme diferite de marginalizare. Analfabetismul atinge cote ridicate, iar nivelul de studii este extrem de scăzut; uneori, cauza este absența școlilor locale sau neacceptarea copiilor romi în școli. În plus, se înregistrează cote de abandon școlar foarte ridicate în rândul tinerilor romi, dintr-o varietate complexă de motive. Dacă luăm în calcul insuficiența sau chiar absența competențelor și a calificărilor, la care se adaugă prejudecățile încetățenite, nu este de mirare că romilor le este foarte dificil să obțină un loc de muncă și să se bucure de avantajele sociale și financiare care decurg din angajare.

FSE poate îmbunătăți integrarea romilor printr-o varietate bogată de proiecte, adesea inovatoare, în domenii precum serviciile de sănătate , consiliere, educație, formare profesională și îndrumare pentru liber-profesioniști.

Cadrele didactice din școlile unde există copii romi sunt învățate să facă față problemelor particulare cu care se pot confrunta – uneori cu ajutorul unor mediatori și asistenți recrutați din rândul comunităților locale.
Exemplele unor romi de succes sunt promovate în rândul tinerilor romi prin campanii menite să le sporească motivația de a reuși. Familiile și comunitățile întregi sunt implicate în efortul de îmbunătățire a rezultatelor școlare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.