Shadow

Sclavia romilor și locurile memoriei” – Album de istorie socială

Centrul de Cercetări Culturale și Sociale „Romane Rodimata” a lansat lucrarea „Sclavia romilor și locurile memoriei – album de istorie socială/ Roma Slavery and the places of memory – album of social history”.

Albumul, publicat cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României, cuprinde documente de arhivă referitoare la sclavia romilor transcrise integral din alfabetul chirilic în alfabetul latin, articole din presa vremii, cu anunțuri de vânzare a unor sclavi, documente din perioada dezrobirii și locuri ale memoriei.

Lucrarea reprezintă un demers de conservare a memoriei sclaviei, aducând în fața cititorului o istorie vie, cu implicații până în prezent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *