Shadow

Aproape două treimi dintre tinerii romi nu sunt în sistemul educațional și nici pe piața muncii, potrivit Strategiei naționale pentru incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027

Aproape două treimi dintre tinerii romi nu sunt în sistemul educațional, altă formă de învățământ și nici pe piața muncii, fiind clasificați în categoria NEET, iar procentul fetelor rome este semnificativ mai mare decât al bărbaților în această privință, potrivit Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027, propusă spre adoptare de Guvern într-un proiect de hotărâr
Dacă nu sunt în sistemul de învățământ și nici pe piața muncii, „tinerii romi și în special tinerele rome se află în risc ridicat de excluziune socială”, după cum se arată în document.

De menționat este că aproximativ 8 din 10 copii romi părăsesc timpuriu școală, lucru care este echivalat cu posibilități reduse de a obține locuri de muncă calificate. (FRA (2016) și Eurostat).

Potrivit strategiei amintite, principalele cauze pentru care tinerii romi părăsesc timpuriu școala sunt următoarele:

rate mari de sărăcie și excluziune socială
ponderea scăzută a ocupării formale
condiții de locuire precară, discriminare, rasism instituțional.
Termenul „NEET” se folosește pentru a descrie categoria de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare – Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Muncă şi Viaţă (Eurofound). Inițial, termenul viza categoria de vârstă 15-24 de ani, dar categoria a fost extinsă pentru a cuprinde persoanele cu vârsta între 15 și 29 de ani.

Cu referire la strategia amintită, aceasta punctează că este o diferență mare între persoanele de etnie romă și media națională. Altfel spus, peste 60% din tinerii romi cu vârsta între 15 și 29 de ani nu merg la școală și nici nu lucrează.

Un alt aspect identificat în strategie are legătură cu procentul copiilor romi înscriși la grădiniță. „Încă de la grădiniță se poate vorbi despre un procent extrem de mare de copii romi care nu participă, ceea ce influențează în mod negativ participarea ulterioară în sistemul de învățământ. Conform datelor FRA (2016) și Eurostat, numai 38% dintre romi erau înscriși la grădiniță în anul 2016, mult sub media națională

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *