Iulian Paraschiv: Strategia Guvernului privind incluziunea cetățenilor români aparţinând minorităţii rome își propune să contribuie la o mai bună coeziune socială prin oportunități egale oferite romilor în accesarea serviciilor publice

Președintele Agenției Naționale pentru Romi, Iulian Paraschiv a participat astăzi la ședința de Guvern, în cadrul căreia a fost adoptată Strategia Guvernului privind incluziunea cetățenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022 – 2027.

„Acest act normativ a fost realizat în urma unui proces lung de consultare cu partenerii relevanți de la nivel local, județean și central, fiind îndelung așteptat de instituțiile cu responsabilități în promovarea și aplicarea de măsuri de politici publice, programe și acțiuni pentru incluziunea socială a romilor.

Strategia își propune să contribuie la o mai bună coeziune socială prin oportunități egale oferite romilor în accesarea serviciilor publice: în educație, sănătate, locuire sau ocupare.

În egală măsură, noua Strategie propune o serie de măsuri active de luptă împotriva rasismului antirom, pe toate palierele societății, o mai bună implicare și responsabilizare a autorităților publice locale și județene și creșterea resurelor umane rome în instituțiile publice, pentru asigurarea unei participări sporite a romilor la viața comunității.

Diminuarea atitudinilor antirome este un deziderat, care trebuie conjugat cu o mai bună cunoaștere în societate a traumelor istorice care i-au marcat pe romi de-a lungul istoriei – Sclavie, Holocaust, asimilare forțată –, iar educația tinerei generații și a adulților, precum promovarea modelelor de succes ale minorității rome, împreună cu valorificarea contribuției patrimoniului cultural, al tradițiilor și culturii romilor sunt de natură să diminueze marginalizarea membrilor comunității rome.

Adresez sincere mulțumiri colegilor din societatea civilă romă și pro-romă, tuturor reprezentanților romi din primării, prefecturi și agenții și ministere, funcționarilor și reprezentanților instituțiilor cu responsabilități care au participat activ la consultări și dezbateri constructive.

Totodată, țin să mulțumesc premierului României, domnul Nicolae Ciucă, colegilor din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului și cei ai Secretariatului General al Guvernului și, nu în ultimul rând, colegilor mei de la Agenția Națională pentru Romi pentru implicare în realizarea acestui obiectiv de etapă.

Leave a Reply

Your email address will not be published.