Shadow

Proiect la Călăraşi prin care 630 de etnici romi vor beneficia de educaţie şi integrare pe piaţa muncii

Astfel, conform Consiliului Judeţean Călăraşi, se doreşte creşterea incluziunii şi abilitarea a 630 de persoane de etnie romă, pe o perioadă de 20 de luni. Se vor oferi servicii de educaţie, de sănătate şi de ocupări adecvate nevoilor acestora, printr-o asistenţă socială proactivă, prin abilitarea şi împuternicirea tinerilor şi femeilor şi prin conştientizarea comunităţii privind non-discriminarea populaţiei de etnie romă. Proiectul se desfăşoară în comunele Mânăstirea, Chirnogi şi Şoldanu din Călăraşi, comunităţi în care nevoile principale identificate sunt prevenirea abandonului şcolar timpuriu, asigurarea accesului tinerilor la locuri de muncă decente şi sprijinirea sănătăţii populaţiei.
Parteneriatul este constituit din UAT Judeţul Călăraşi prin Consiliul Judeţean Călăraşi, care asigură managementul tehnic şi financiar al proiectului şi Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Drepturile Omului (ACEDO), care asigură susţinere în activitatea de educaţie, respectiv pe cea de abilitarea şi imputernicire a femeilor, tinerilor şi populaţiei de etnie romă. Dintre cele 630 de persoane de etnie romă, 240 sunt copii de vârstă preşcolară şi din învăţământ primar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *