35 de ONG-uri, nemulțumite de felul în care statul susține populația de etnie romă: „Nu mai vrem să perpetuăm această situație”

35 de organizații nonguvernamentale din țară s-au arătat nemulțumite de modul de implementare a politicilor de susținere a populației de etnie romă și afirmă că, deși programele elaborate de autorități sunt reușite, realizării acestora șchiopătează.

La 21 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă, membrii Coaliției Vocea Romilor s-au expus cu privire la Programul Guvernului pentru susținerea populației de etnie romă pentru anii 2022-2025 și au atras atenția că pentru implementarea acestuia sunt alocați foarte puțini bani.

„În programul ce ține de susținerea romilor sunt foarte puțini bani alocați. În document găsim că vor fi alocate resurse financiare la limita bugetului administrației publice locale. Dar, primăriile se pot adresa autorităților centrale pentru a le aloca bani”, a declarat membrul coaliției, Marin Alla.
În plus, consultantul și membrul secretariatului Coaliției Vocea Romilor, Ion Duminică, a accentuat că, în primul rând, responsabile de implementarea acestui program sunt administrațiile publice locale și a propus ca să fie creat un birou destinat implementării planului de susținere populației de etnie romă, care să aibă memorie instituțională.

„Am lucrat timp de doi ani la elaborarea programului pentru perioada 2022 – 2025. Există o provocare ce ține de implementarea acestui program. Noi, 35 de ONG-uri, nu vrem să mai perpetuăm această situație, când avem un program care nu se implementează”, a spus Ion Duminică.

Amintim că Guvernul a aprobat la 3 august curent un program de susținere a populației de etnie romă. Acesta prevede un șir de prevederi pentru asigurarea participării la viața socială și politică a populației de etnie romă.

Documentul prevede un set de măsuri pentru facilitarea angajării romilor în câmpul muncii, inclusiv în serviciul public, precum și inițierea unor programe de formare profesională și de dezvoltare a spiritului antreprenorial al populației de etnie romă.

De asemenea, Programul garantează asigurarea accesului la educație, sănătate și la alte servicii publice fără discriminare pe criterii de echitate socială, dar și măsuri de stimulare a participării active a romilor la viața publică și socială a țării.

„Urmează să fie fortificat și statutul mediatorului comunitar, pentru ca acesta să-și poată exercita mai bine funcția de informare, coordonare, comunicare, încurajare, ghidare și de sprijinire a populației de etnie romă”, se arată în nota informativă a Guvernului.

„Îmbunătățirea situației sociale și economice și creșterea calității vieții tuturor cetățenilor Republicii Moldova constituie principala preocupare a Guvernului Republicii Moldova. Promovarea unei identități civice incluzive și a unei societăți tolerante, a politicilor în domeniul drepturilor omului, a respectării diversității multietnice trebuie să ne unească pe toți, indiferent de etnie, în „casa comună” – Republica Moldova”, a menționat ministrul Educației și Cercetării Anatolie Topală, în cadrul ședinței Executivului din august.

Leave a Reply

Your email address will not be published.