Shadow

Discriminarea romilor: cu ce se confruntă aceștia și cum răspunde UE?

În UE trăiesc șase milioane de romi. Aflați cu ce forme de discriminare se confruntă aceștia și ce propuneri face Parlamentul pentru incluziunea lor socială.

Cu ce discriminare se confruntă populația romă

Romii reprezintă cea mai mare minoritate etnică din Europa, cu aproximativ șase milioane de locuitori în UE. Sondajul din 2019 al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE privind romii și nomazii notează că aproape jumătate dintre romii și nomazii (45%) din cele șase țări UE chestionate s-au simțit discriminați în cel puțin un domeniu al vieții.

Dificultățile frecvente cu care se confruntă sunt accesul limitat la educație de calitate și dificultățile de integrare pe piața muncii, ceea ce duce la perpetuarea sărăciei și excluziunii sociale, lipsa unei asistențe medicale de calitate și condiții de viață precare.

Educația și locurile de muncă


Pentru mulți romi, excluderea și discriminarea încep de la o vârstă fragedă. Potrivit raportului pe 2019 privind strategiile naționale de integrare a romilor, 68% dintre romi au părăsit școala devreme. Doar 18% dintre copiii romi urmează niveluri superioare de învățământ și 63% dintre tinerii romi nu urmează studii, nu sunt angajați sau în perioade de formare. În plus, doar 43% dintre romi au o formă de muncă plătită.

Sărăcia


Mare parte din populația romă trăiește marginalizată în condiții socio-economice sărace și se confruntă cu discriminarea, excluziunea socială și segregarea. Conform Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE 80% dintre aceștia continuă să trăiască sub pragul de sărăcie.

Hărțuirea motivată de ură


Aproape jumătate dintre respondenții romi și nomazi (44%) s-au confruntat cu hărțuire motivată de ură în cele 12 luni premergătoare sondajului. Recent, romii au fost acuzați pentru răspândirea coronavirusului în țările din Europa de Est.

Lipsa serviciilor medicale și condiții precare de viață


De asemenea, cercetările au arătat că aproape un sfert dintre romi nu au asigurare națională de sănătate. O treime din gospodăriile de romi nu au apă curentă, doar puțin peste jumătate au toaletă la interior sau duș și 78% dintre romi trăiesc în gospodării supraaglomerate; 43% dintre romi se confruntă cu discriminare atunci când încearcă să cumpere sau să închirieze locuințe.

Incluziunea romilor: ce propun eurodeputații

Printr-o rezoluție adoptată în octombrie 2022, deputații europeni au solicitat acces egal la educație, locuri de muncă, îngrijiri medicale și locuințe pentru cetățenii romi ce trăiesc în UE. Totodată aceștia au cerut ca statele membre să includă copiii romi în planurile naționale de combatere a excluderii sociale a copiilor care trăiesc la limita sărăciei (Garanția pentru copii). Țările UE trebuie să depună eforturi pentru eradicarea segregării și să deruleze campanii anti-discriminare în școli. Raportul îndeamnă ca strategia să țină cont de diversitatea acestei comunități și să ofere persoanelor rome participare egală la elaborarea politicilor publice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *