Shadow

Unul dintre cei mai bogați romi din Sibiu, alături de Corneliu Bucur, înființează la Sibiu ”Centrul național al romilor”

Cu ocazia ședinței lunare a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu prefectul Adela Muntean a anunțat introducerea unui nou obiectiv în Planul Județean de Măsuri pentru aplicarea “Strategiei Guvernului României de incluziune socială a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 – 2020”: fondarea Centrului Național pentru Patrimoniu Cultural și Educație Etno-Identitară a Romilor.

Inițiativa aparține președintelui Fundației Centrul European de Integrare a Romilor, Gheorghe Nedelcu Mihai. Același domn Nedelcu care în urmă cu aproape șase luni, la ceremonia de numire în funcție a prefectului, atrăgea toate privirile.

Obiectivele proiectului au fost prezentate de președintele Academiei Artelor Tradiționale din România, Prof. Dr. Corneliu Bucur.

”În momentul când am lansat proiectul Complexului Național Muzeal, pe care ulterior l-am botezat ”Astra”, am militat pentru a realiza în Sibiu ceea ce nu există nici în România și nici în alte țări, după știința mea: o structură muzeală care să reprezinte prin valorile de patrimoniu identitatea cât mai generoasă, mai largă și mai cuprinzătoare. Am început cu identitatea poporului român, că majoritatea ăștia suntem! Apoi a venit rândul acelei minorități naționale care prin densitate demografică, prin aportul pe care îl are la viața economică și culturală a țării, noi considerăm că este o etnie importantă. Ea neavând o instituție reprezentativă la nivel patrimonial și identitar, în concepția mea de atunci – la vremea aceea era senator și mai visător decât astăzi, am lansat proiectul Muzeului Civilizației Romilor. Am mers atât de departe cu acest proiect, deși nu era dorit la Sibiu, mă îndoiesc de faptul că și astăzi ar fi dorit, încât am ajuns la premierul Năstase și cu ajutorul domniei sale am promovat un proiect de hotărâre de guvern. Hotărârea nr. 430 din 25 aprilie 2001, la punctul 8 introdusese și nominalizeze o viitoare instituție numită Muzeul Civilizației Romilor”, declara pe această temă, în trecut, Corneliu Bucur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *