Shadow

Cioabă acuză ULBS de discriminare: ”Locurile pentru romi sunt aranjate”. Universitatea a deschis o anchetă

Dorin Cioabă spune că avea semnale că deși există locuri speciale pentru cetățenii de etnie romă în facultăți, ele nu sunt respectate. Pentru a demonstra această premisă, Dorin Cioabă s-a înscris personal la Facultatea de Drept, unde, spune el, a fost discriminat.

”Locurile de la facultăți pentru romi sunt aranjate de profesori și candidații romi, deși au locuri asigurate și fără plată, le este îngrădit accesul la aceste locuri. Am testat acest fenomen și am mers să mă înscriu pe un loc pentru romi la Facultatea ”Simion Bărnuțiu” pentru lucrarea de doctorat. Însă profesoara Călina Jugastru, care este cunoscută deja în rândul romilor ca una care urăște romii, a luat decizii discriminatorii. L-a ținut încă doi ani pe fiul meu în facultate și l-a jignit și umilit. Acum a procedat la fel și la examenul de doctorat. M-a tratat cu dispreț și ură și m-a picat la examen cu 25 de zecimi pentru a oferi locul unui majoritar. Rușine pentru învățământul sibian. Dacă cu mine și familia mea au procedat așa, cum procedează profesorii cu ceilalți?”, se întreabă liderul romilor.

”Am înaintat un memoriu rectorului, apoi în funcție de răspuns voi adresa o plângere ministrului învățământului și Consililui împotriva discriminării”, concluzionează Dorin Cioabă.

Contactați de reporterul Turnul Sfatului, reprezentanții Universității ”Lucian Blaga” au confirmat faptul că există o sesizare pentru discriminare depusă, pe care o vor trata cu seriozitate.

„Înainte de orice altceva, suntem datori să precizăm că, potrivit Codului său de etică și deontologie, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu susține principiul egalității de șanse și al nediscriminării și combate cu fermitate discriminarea în toate formele ei, indiferent dacă aceasta se bazează pe rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală ș.a.m.d.. În ceea ce privește cazul concret pe care ni l-ați semnalat, ULBS confirmă că a înregistrat o adresă din partea domnului. Dorin Cioabă, pe care o va trata cu toată seriozitatea”, au transmis reprezentanții ULBS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *