Proiect cu fonduri europene pentru incluziunea şi abilitarea persoanelor de etnie romă din comunităţile Sectorului 1

Primăria Sectorului 1 îşi propune să dezvolte un sistem integrat şi inovator de servicii de calitate care să asigure creşterea incluziunii şi abilitarea persoanelor de etnie romă în comunităţile de romi identificate în Sectorul 1.

În acest scop, implementează, începând cu 1 mai 2023, Proiectul „Facilitarea accesului la servicii integrate de educaţie, sănătate, ocupare şi abilitare pentru persoanele vulnerabile din Sectorul 1”, cod PN1044. Acest proiect este finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor”.

Proiectul urmăreşte creşterea accesului la servicii de educaţie, sănătate, ocupare şi asistenţă socială pentru 600 de persoane în situaţii de vulnerabilitate, din care cel puţin 400 de etnie romă, din trei cartiere: Giuleşti Sârbi, Chitila/Chitila Triaj şi Străuleşti.

„Sectorul 1 înseamnă şi Străuleşti, Chitila Triaj sau Giuleşti Sârbi. Aici trăiesc comunităţi vulnerabile care au nevoie de ajutor pentru o mai uşoară integrare în societate. Şi ei sunt ai Sectorului 1 şi ei au nevoie de acces la educaţie, de servicii administrative de calitate şi de facilitarea accesului de piaţa muncii. În acest scop am gândit un pachet complex de măsuri: am depus prin PNRR un proiect pentru construirea a peste 350 de locuinţe nZEB (consum de energie aproape zero) pentru tinerii din comunităţile marginalizate şi grupurile vulnerabile, vom demara la începutul anului viitor un amplu program de asfaltare şi introducere de utilităţi în special în zonele mărginaşe şi am cerut funcţionarilor publici să fie pro-activi şi mai prezenţi în relaţia cu cetăţeanul”, a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, miercuri, 21 decembrie 2022, în cadrul conferinţei de lansare a proiectului.

O componentă importantă a acestui proiect o constituie cea educaţională prin identificarea şi reducerea riscului de abandon al preşcolarilor care locuiesc pe raza Sectorului 1 şi sunt în situaţie de vulnerabilitate, prin crearea unui mecanism de prevenire şi combatere a absenteismului şi abandonului şcolar.

În acest proiect sunt angrenaţi mai mulţi parteneri: Fundaţia Viaţă şi Lumină, Asociaţia E-Romnja şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 1. Reprezentanţi ai acestor entităţi s-au constituit deja într-o echipă mobilă care efectuează vizite în comunităţile de romi pentru a face anchete sociale, pentru a identifica nevoile fiecărui membru al familiei şi pentru a întocmi un plan personalizat de intervenţie. În urma acestor anchete sociale au fost selectaţi 200 de copii, dintre care 150 de copii romi şi 50 de copii români. Aceştia vor beneficia de mediere şcolară, consiliere vocaţională, consiliere şcolară, psihologică, mentorat, sprijin material (pachete cu hrană, decontare transport pentru a ajunge copiii la şcoală, îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copiii înscrişi în sistemul de educaţie).

De asemenea, părinţii acestor copii vor fi consiliaţi pentru a sprijini parcursul educaţional al elevului şi va fi mediată relaţia familie-şcoală-DGASPC Sector 1 în vederea strângerii colaborării în procesul de prevenire a abandonului şcolar. Elevii care vor continua educaţia vor intra într-un program de mentorat asigurat de către voluntarii Fundaţiei Viaţă şi Lumină.

Leave a Reply

Your email address will not be published.