Shadow

Day: February 18, 2023

Cum dispuneau boierii de romii robi: „Am dat sfintei mânăstiri Moldoviţa ţiganul meu cumpărat“

Cum dispuneau boierii de romii robi: „Am dat sfintei mânăstiri Moldoviţa ţiganul meu cumpărat“

istorie, Mapamond
Toţi proprietarii de sclavi erau obligaţi să depună la Vistierie, în maxim două luni de la publicarea legii, o listă cu numărul de romi, pentru ca aceştia să fie înscrişi în registrul eliberaţilor, iar stăpânii să-şi poată primi despăgubirea. Doar boierii ce se aflau plecaţi din ţară la momentul acela beneficiau de 6 luni de răgaz. Statistica Ţării Româneşti din anul 1837 înregistra 8.288 de ţigani ai statului, 23.589 de ţigani mănăstireşti şi 33.746 de ţigani boiereşti. Rromii lingurari şi vătraşi, ce erau aşezaţi în sate, au fost estimaţi la valoarea de opt galbeni, iar lăieşii nomazi la patru galbeni, fără a se face diferenţe legate de sex. Doar invalizii şi sugarii erau exceptaţi de la plata despăgubirii. Celelalte articole din capitolul 1 stabileau că suma maximă anuală alo...