Shadow

EDUCATIE

Mediatorul Școlar – Medierea școlară și condiții de angajare

Vă prezentăm în continuare definiția medierii școlare, ce atribuții are un mediator și a condițiilor necesare pentru angajarea unui mediator școlar în comunitate.

Metodologia de identificare a unităților de învățământ preuniversitar în care se impune furnizarea serviciilor de mediare școlară

Criteriile de tip educaţional sunt următoarele:

1. în comunitatea în care se află şcoala există copii de vârstă preşcolară care nu sunt cuprinşi în învăţământul preşcolar şi copii de vârstă şcolară care nu au frecventat niciodată şcoala sau care au abandonat învăţământul obligatoriu;
2. rata abandonului şcolar în învăţământul obligatoriu şi rata absenteismului şcolar sunt ridicate, iar rezultatele şcolare ale elevilor sunt nesatisfăcătoare într-un procent semnificativ;
3. şcoala este multietnică sau este o şcoală în care predomină elevi de etnie romă;
4. limba de predare este diferită de limba maternă;
5. cultura minorităţii este slab reprezentată la nivelul şcolii;
6. deşi în şcoală sunt mulţi elevi care aparţin unei minorităţi naţionale, nu există cadre didactice care aparţin acelei etnii;
7. există sau se manifestă riscul unor conflicte în comunitate şi/sau în şcoală care pot afecta participarea şcolară a copiilor romi, din cauze care ţin de segregarea etnică sau de alte forme de discriminare;
8. există comportamente discriminatorii faţă de elevii romi.

 Criteriile de tip socioeconomic sunt următoarele:

1. localitatea se află într-o zonă cunoscută ca defavorizată;
2. în comunitate există familii cu mulţi copii sau cu copiii aflaţi în grija altor persoane decât a părinţilor;
3. există semnale că în comunitate este exploatată munca minorilor, ceea ce conduce la abandon şcolar;
4. în comunitate există o rată ridicată a şomajului sau numărul persoanelor încadrate în muncă cu forme legale este mic;
5. în comunitate există multe persoane care nu au acte de identitate;
6. un mare număr dintre membrii comunităţii sunt nevoiţi să migreze temporar pentru a-şi asigura sursele de existenţă;
7. în comunitate există o atitudine negativă faţă de minoritatea naţională sau în comunitate au avut loc conflicte interetnice ori există premise pentru declanşarea lor;
8. elevii şcolii provin, în majoritate, din familii dezavantajate.

 Criteriile de tip cultural sunt următoarele:

1. comunitatea este multietnică;
2. locuitorii din comunitate folosesc meseriile tradiţionale ale etniei ca mijloc de supravieţuire;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *