Bani pentru fermierii romi. Un IFN din România anunță finanțarea ”fără etnie”

Creditele care pot fi accesate de producătorii agricoli si micii antreprenori de etnie romă, prin programul Patria Credit, au valoare de până la 120.000 de lei, sunt fără garanții reale, se acordă pe o perioadă de până la 5 ani, au o rambursare flexibilă, în rate egale, sezoniere sau personalizate, cu posibilitatea de a folosi banii pentru investiții, finanțarea activității curente și proiecte cu destinație mixtă.

Patria Credit va angaja un reprezentant de etnie romă care va facilita și dezvolta relația de colaborare cu antreprenorii romi sau cei care angajează romi.

Conform studiului „Romii în 10 țări europene” realizat de Agentia Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA) în 2021:

• Doar doi din cinci romi din România cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani (41 %) sunt angajați sau desfășoară o muncă plătită, față de statistica națională unde procentul este de 71%.
• Angajarea este mult mai rară printre femeile rome, în 2021, doar 23 % dintre femeile rome din România, cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, fiind angajate, în comparație cu 56 % din bărbați romi din aceeași categorie de vârstă.
• Fiecare al doilea rom tânăr din țara noastră cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani (59 %) este neangajat sau nu se află într-o formă de învățământ sau perfecționare. La nivel național procentul este de 15% (în 2020).
• Unu din patru romi români în vârstă de peste 16 ani (23 %) s-au simțit discriminați în căutarea unui loc de muncă, în ultimele 12 luni înainte de studiu. Procentul este unul dintre cele mai mici la nivelul Uniunii Europene, unde media este de 33%, cu un maxim de 81% în Portugalia. În medie, numărul romilor români care se confruntă cu discriminare la căutarea unui loc de muncă s-a dublat față de 2016 (de la 10 %)

Leave a Reply

Your email address will not be published.