Shadow

Bucureștiul ar putea avea și un Muzeu Național de Istorie și Cultură a Romilor

În București poate fi înfiinţat Muzeul Naţional de Istorie şi Cultură a Romilor din România, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi, care se află în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului, prevede o propunere legislativă susținută de reprezentanți ai partidelor din coaliția de guvernământ și de reprezentanții minorităților naționale din Parlament. Inițiativa îi aparține deputatului Cătălin-Zamfri Manea, de la Asociația Partida Romilor “Pro-Europa”, care invocă în sprijinul propunerii sale istoria minorităţii naţionale a romilor în spaţiul românesc, cu prezență care istoriografic este documentată de la sfârşitul secolului al XlII-lea şi este marcată de robia romilor de peste patru secole şi jumătate, deportarea în Transnistria şi de masacrarea acestora, inclusiv în România, în timpul celui de-al doilea război mondial. ”În acest sens, înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie şi Cultură a Romilor poate reprezenta şi un act reparatoriu faţă de un popor care trăieşte de sute de ani, pe meleagurile româneşti”, arată inițiatorul.

Ca urmare, proiectul prevede înfințarea Muzeului Naţional de Istorie şi Cultură a Romilor din România, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi și cu sediul în municipiul Bucureştia. Noul muzeu va avea drept scop ”prezentarea şi promovarea istoriei, culturii şi tradiţiilor romilor din România, cunoaşterea în plan intern şi internaţional a contribuţiei acestei minorităţi naţionale la evoluţia şi modernizarea societăţii româneşti de-a lungul timpului, protejarea memoriei victimelor robiei şi deportării în Transnistria, precum şi combaterea rasismului şi a discriminării”. Patrimoniul Muzeului se va compune din colecţii de piese şi documente, constituite de Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa, membru al Consiliului Minorităţilor Naţionale, în colaborare cu alte instituţii publice sau private, organizaţii non-guvernamentale din ţară şi din străinătate, precum şi din piese provenind din transferuri, donaţii şi achiziţii. Muzeul va următoarele atribuţii principale: a) colecţionarea de documente şi mărturii cu privire la istoria romilor, inclusiv prin colaborarea cu Arhivele Naţionale ale României, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi alţi deţinători de arhivă, din ţară şi din străinătate; b) elaborarea, coordonarea de programe şi/sau proiecte educaţionale şi de cercetare, de stagii de pregătire şi instruire în domeniul specific, precum şi participarea la programe şi proiecte din domeniul de activitate, atunci când acestea sunt organizate de terţi;

C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *