Recomandări ale PE privind eradicarea sărăciei și a discriminării cu care se confruntă romii

Parlamentul European a adoptat o serie de recomandări menite să îmbunătățească situația precară a așezărilor romilor din UE.

Principalele probleme cu care se confruntă cea mai mare minoritate etnică din UE sunt lipsa unor locuințe decente și desegregate, inclusiv accesul la apă potabilă, electricitate, salubritate, canalizare și tratarea deșeurilor, precum și discriminarea persistentă și segregarea copiilor romi în școli.

Alte probleme sunt lipsa asistenței medicale, șomajul de lungă durată, abuzurile poliției și accesul inadecvat la justiție.

Pentru a remedia această situație, Parlamentul European a solicitat, într-o rezoluție adoptată de plenul de la Strasbourg, strategii pe termen scurt și lung, sprijinite de fonduri UE și naționale suficiente, în special Fondul social european Plus (FSE+), Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și planurile naționale de redresare și reziliență.

Statele membre ar trebui să distribuie fonduri la nivel regional și local pentru a răspunde mai bine nevoilor imediate ale romilor care trăiesc în așezări din UE. Trebuie abordate toate obstacolele, inclusiv formele directe și indirecte de discriminare, care împiedică utilizarea eficientă a fondurilor.

Comisia ar trebui să instituie un mecanism de alertă timpurie pentru a identifica abuzul sau utilizarea abuzivă a fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) și a altor fonduri ale UE alocate pentru abordarea situației romilor, afirmă eurodeputații.

De asemenea, aceștia îndeamnă Comisia să eradicheze treptat așezările rome marginalizate din întreaga UE până în 2030. Implicarea membrilor comunității rome care desfășoară activități sociale de calitate în așezări ar fi o modalitate de a-i convinge pe romi să le părăsească.

Participarea copiilor și a tinerilor romi

Eurodeputații solicită includerea în mod corespunzător a copiilor romi în planurile naționale privind Garanția pentru copii. Garanția pentru tineret consolidată și Erasmus Plus ar trebui utilizate pentru a promova coeziunea socială și ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor romi.

De asemenea, aceștia consideră că participarea și rolul de conducere al romilor ar trebui să fie un obiectiv calitativ în cadrele strategice naționale pentru romi pentru promovarea incluziunii sociale și a participării democratice.

PE a subliniat și potențialul neexploatat al tinerilor romi cu studii superioare ca factor de schimbare pozitivă.

Leave a Reply

Your email address will not be published.