Shadow

CEDO îi cere Ungariei să pună capăt segregării şcolare

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Ungaria într-un caz de discriminare şcolară a unui tânăr rom

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), care joi a condamnat Ungaria într-un caz de discriminare şcolară a unui tânăr rom, i-a cerut Budapestei să aplice o politică care să ”pună capăt segregării şcolare”, relatează France Presse.

”Statul ungar trebuie să adopte măsuri pentru a garanta elaborarea unei politici destinate încetării segregării sociale”, indică CEDO într-un comunicat.

CEDO invocă articolul 46 al Convenţiei europene privind drepturile omului. Acest articol ”se aplică oricărei decizii în care Curtea a constatat o încălcare a Convenţiei”.

În 2015, un raport al Comisiei europene contra rasismului şi intoleranţei (ECRI), din subordinea Consiliului Europei, cerea punerea în practică a unei asemenea politici de luptă contra discriminărilor şcolare, făcând apel în special la ”încetarea definitivă a practicii constând în plasarea în şcoli pentru handicapaţi mintali a copiilor romi neafectaţi de un handicap autentic”.

Apelul CEDO se înscrie într-o decizie în care ea condamnă Budapesta în cazul concret al unui copil rom şcolarizat ”într-o şcoală primară frecventată aproape exclusiv de către copii romi” şi ale cărui cereri de reşcolarizare într-o instituţie apropiată fuseseră respinse.

Ungaria va trebui să achite peste 11.500 euro reclamantului drept despăgubiri morale, cheltuieli de judecată şi taxe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *