Shadow

EDUCATIE

Locuri pentru candidaţii romi la şcolile militare de subofiţeri ale Jandarmeriei Române

Inspectoratele de Jandarmi Judeţene Constanţa şi Tulcea recrutează şi selecţionează candidaţi, pentru sesiunea de admitere aprilie-iunie 2023 în instituţiile militare de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa recrutează şi selecţionează candidaţi, pentru sesiunea de admitere aprilie-iunie 2023 în instituţiile militare de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează:

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, învăţământ de zi: Total 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 3 locuri pentru alte minorităţi).

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, învăţământ de zi: Total 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 3 locuri pentru alte minorităţi).

Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
Să cunoască limba română scris şi vorbit;
Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
Să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihologică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne);
Să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
Să fi obţinut la purtare în perioada studiilor liceale, media de minimum 09.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă /punctaj/ calificativ purtarea elevului;
Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
Să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/ în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea punctului m) se realizează cu ocazia examinării medicale;
Să deţină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B.

Nu se admit derogări de la niciun criteriu !

Cererile de înscriere pentru admiterea la instituţiile militare de învăţământ postliceal ale M.A.I., însoţite de consimţământul privind solicitarea eliberării extrasului de pe cazierul judiciar, se depun până la data de 05 mai 2023, exclusiv în format electronic, la adresa de mail a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa: resurse.umane@jandarmeriaconstanta.ro

Dosarele de candidat se depun personal şi în volum complet, la sediul unităţii, până la data de 15 mai 2023.

Calendarele de desfăşurare ale concursurilor de admitere sunt stabilite de către unităţile de învăţământ şi afişate pe site-urile acestora.

Cererea de înscriere (conform modelului postat pe site) şi Consimţământul privind solicitarea extrasului de cazier judiciar se pot transmite şi, exclusiv în format electronic (scanat) pe adresa de e-mail: resurseumane@jandarmeriatulcea.ro până la data de 05 mai 2023, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică.

Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare, până la data de 15.05.2023. Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează potrivit unei planificări ulterioare depunerii cererilor.

Susţinerea probelor de admitere:

Probă eliminatorie de evaluare a performanţei fizice, în perioada 19 – 24 mai 2023, la centrul zonal de selecţie – Academia de Poliţie, Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti;

Proba de evaluare a cunoştinţelor se susţine în data de 27 mai 2023, la unităţile de învăţământ pentru care au optat candidaţii.

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor O.M.A.I. nr. 105/ 2020 pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 31 mai- 29 iunie 2023.

Similare

CLICK TO COMMENT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *