Shadow

”Am intrat la facultate pe locurile speciale pentru romi. Este un secret rușinos? Nu. Este ceva de care sunt foarte mândru.

Încă din anul 1992, studenții romi beneficiază de locuri speciale bugetate pentru accesarea învățământului superior. Această măsură vine ca un sprijin în procesul de reducere a decalajelor și discriminărilor generate de contextul istoric potrivnic minorității rome.
În prezent, studenții de etnie romă ce beneficiază de aceste măsuri afirmative se confruntă cu discriminare provenită din neînțelegerea și dezinformarea în raport cu aceste locuri speciale. Astfel, beneficiarii aleg să-și ascundă originea etnică, contravenind scopul inițial al măsurii.
Pentru a contraveni stigmei atribuite acestor locuri speciale pentru romi, este de menționat că acestea vin ca o serie de locuri suplimentare destinate etnicilor romi pentru a facilita accesul spre învățământul superior, promovând educația în rândul comunității. Măsura este aplicabilă și pentru alte tipuri de categorii dezavantajate din punct de vedere socio-economic.
Pentru a beneficia de un astfel de loc în cadrul procesului de înscriere al programelor de studii ce adoptă măsura afirmativă, candidații trebuie să prezinte, pe lângă actele cerute de către universitate, o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenența lor la etnia romilor (nu la organizația emitentă).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *