Shadow

Repartizare licee 2023 pentru elevii de etnie rroma si elevii cu CES

Conform Caledarului admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2023 — 2024, aprobat prin OME nr. 5243/ 31 august 2022, repartizarea elevilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat se face in doua etape.

La repartizarea computerizata din prima etapa de admitere, participa doar elevii care au sustinut examenul de Evaluare Nationala.

Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile special alocate in unitatile de invatamant pentru candidatii cu CES se face computerizat, intr-o sesiune distinct, desfasurata inaintea etapei de repartizare computerizata, conform caledarului admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2023 — 2024, aprobat prin OME nr. 5243/31 august 2022 (13 iulie 2023).

Candidatii pot participa la repartizarea computerizata intr-un singur judet. Inscrierea candidatilor care doresc sa participe la admiterea computerizata in alt judet se realizeaza in unitatea de invatamant din care provin candidatii, conform unei proceduri elaborate de Comisia nationala de admitere. 

Completarea optiunilor in fisele de inscriere la repartizarea computerizata 2023

Candidatii de etnie rroma, respectiv candidatii cu CES proveniti din invatamantul de masa si din invatamantul special pot participa la etapa de repartizare computerizata pe locurile distinct alocate in invatamantul liceal de stat din unitatile de invatamant de masa intr-un singur judet.

Candidatii care doresc sa se inscrie in alt judet decat judetul de provenienta, pentru repartizarea computerizata pe locurile distinct alocate pentru candidatii de etnie rroma si pentru candidatii cu CES, in unitatile de invatamant de masa, vor completa in fisa de inscriere codurile valabile doar pentru unitatile de invatamant liceal de stat din judetul in care vor si se inscrie sau din municipiul Bucuresti, unde sunt alocate locuri distincte pentru acestia.

Completarea optiunilor in fisele de inscriere se va face de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii/ reprezentantii legali ai acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a, la unitatea de invatamant de provenienta sau prin formular transmis electronic.

Pana pe data de 7 aprilie 2023, conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar care scolarizeaza elevi in clasa a VIII-a vor organiza si monitoriza activitatea profesorilor diriginti ai claselor a VIII-a, privind informarea si consilierea elevilor si parintilor/ reprezentantilor legali ai acestora (dupa caz), referitor la inscrierea pe locurile distinct alocate elevilor rromi si elevilor cu CES. Actiunile de informare si consiliere vor fi consemnate in procese verbale ale sedintelor cu parintii.

Directorii unitatilor de invatamant, profesorii diriginti, cadrele didactice vor consilia, dar nu vor influenta candidatii in completarea optiunilor in fisele de inscriere. Absolventii clasei a VIII-a si parintii/ reprezentantii legali ai acestora vor completa cu atentie optiunile in fisa de inscriere si intrun numar suficient de mare, pentru o cat mai eficienta si corecta repartizare a candidatilor. Acestia vor fi informati ca orice optiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita. 

Parintii/ reprezentantii legali ai candidatilor vor verifica corectitudinea datelor din fisa listata de calculator, in vederea corectarii eventualelor greseli in baza de date computerizata si listarea fiselor corecte din calculator, operatiuni ce se vor realiza utilizand aplicatia informatica centralizata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *