Shadow

Comunitatea de romi din comuna Târnava, în atenția Consiliului Județean Sibiu

Comunitatea de romi din comuna sibiană Târnava se află în atenția Consiliului Județean Sibiu care s-a implicat și continuă să o facă în acțiuni menite să contribuie la integrarea economică și socială a locuitorilor de etnie romă, însumând peste 600 de persoane.

CJ Sibiu este partener în proiectul cu finanțare europeană ”Un parteneriat pentru incluziunea economico-socială a comunității marginalizate Târnava”, derulat de Fundația Centrul European de Integrare a Romilor (liderul de proiect), alături de alți patru parteneri: Primăria Comunei Târnava și Liceul Tehnologic din localitate, precum și de operatorii economici: CIT -IRECSON Centrul de Informare Tehnologică și Social COM SRL.
Prin proiect se urmărește prevenirea părăsirii timpurii a școlii, prin programe de tip

”Școală după școală”;

ateliere socio-educative și creative;

informarea, consilierea și orientarea pe piața muncii a cât mai multor persoane;

participarea acestora la cursuri de formare profesională în vederea reintegrării și ocupării pe piața muncii;

crearea a 70 de locuri de muncă și subvenționarea angajatorilor;

îmbunătățirea condițiilor de locuire, prin reabilitarea a 10 locuințe precare;

organizarea de acțiuni de educație civică – workshopuri lunare, seminarii și serate de film dedicate egalității de șanse – și de dialog cetățenesc pentru implicarea în dezvoltarea comunitară și consolidarea parteneriatului local

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *