Shadow

Se înființează Muzeul Național de Istorie și Cultură a Romilor din România. Cine îl va conduce

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie şi Cultură a Romilor din România, instituţie publică de importanţă naţională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi, potrivit News.

„Muzeul are ca scop prezentarea şi promovarea istoriei, culturii şi tradiţiilor romilor din România, cunoaşterea în plan intern şi internaţional a contribuţiei acestei minorităţi naţionale la evoluţia şi modernizarea societăţii româneşti de-a lungul timpului, protejarea memoriei victimelor robiei şi deportării în Transnistria, precum şi combaterea rasismului şi a discriminării”, conform proiectului de lege adoptat marţi de către deputaţi.

Patrimoniul Muzeului este compus din colecţii de piese şi documente, constituite de Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa, membru al Consiliului Minorităţilor Naţionale, în colaborare cu alte instituţii publice sau private şi organizaţii neguvernamentale din ţară şi din străinătate, precum şi din piese provenind din transferuri, donaţii şi achiziţii, potrivit legii.

elaborarea, coordonarea de programe şi/sau proiecte educaţionale şi de cercetare, de stagii de pregătire şi instruire în domeniul specific, precum şi participarea la programe şi proiecte din domeniul de activitate, atunci când acestea sunt organizate de terţi

– efectuarea de studii şi cercetări, în ţară şi în străinătate, pentru aprofundarea cunoaşterii istoriei romilor, a robiei şi a deportării în Transnistria;

– organizarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, conferinţe, expoziţii, schimburi dc experienţă şi seminarii cu caracter informativ-educativ, inclusiv prin colaborare şi participare internaţională; e) editarea şi publicarea de studii, cărţi, articole, corespondenţă, memorie fotografică şi multimedia, colecţii de documente, albume fotografice privind istoria romilor, a robiei şi a deportării în Transnistria;

– evidenţa, gestionarea, protejarea şi conservarea patrimoniului propriu”.

Finanţarea funcţionării şi activităţii Muzeului se asigură din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului şi din venituri proprii provenite din activităţi specifice, precum şi din donaţii şi sponsorizări.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *