Shadow

SCHIMB? ROMÂNIA. Sute de copii romi, salvati prin vioar?. Drumul de la bordei la Conservator, o poveste autentic?

Nem?oaica Ruth Zenkert este de 20 de ani în România, vorbe?te perfect române?te, ?i în atâ?ia ani de voluntariat a în?eles ce trebuie copiilor defavoriza?i: nu pe?te, ci o undi?? cu care s? prind? pe?te. A deschis o ?coal? de muzic? în jude?ul Sibiu pentru copiii romi, pentru c? ace?tia au un talent nativ. Vin ?i le predau profesori de la Liceul de Art? ?i instrumenti?ti de la Filarmonic?.Programul e un mare succes: vom vedea studen?i la Conservator dintre sutele de copii care trec iarna în colibele lor de chirpici, în care n-au nici m?car curent electri

Vin ?i predau muzicieni de la Filarmonic?
Ideea de a deschide ?coala Concordia i-a venit lui Ruth dup? dou? proiecte scurte în Bucure?ti ?i Ploie?ti. A adunat copiii str?zii ?i i-a înv??at s? cânte la instrumente ?i s? danseze. Ace?tia ?i-au conturat un viitor în Orchestra Trandafirilor ?i în Taraful Concordia. „Despre copiii de romi f?r? niciun viitor mi-a spus preotul Eginald Schlattner din Ro?ia, Sibiu. Am v?zut colibele ?i n-am mai plecat de aici. La var? vom avea prima genera?ie de copii din cadrul ?colii de Muzic?”, poveste?te Ruth Zenkert.
Copiii vin la ?coal? de dou? ori pe s?pt?mân?, dup?-amiaza. Acum se lucreaz? la o construc?ie nou?, care va deveni oficial ?coala de Muzic?. Arti?tii de la Filarmonica de Stat din Sibiu le pun arcu?ul în mân? ?i le explic? solfegiul. „Am copii extrem de talenta?i”, poveste?te Andrei Marcovici, percu?ionist la Filarmonic?. O forma?ie format? din 17 elevi, copii de romi care tr?iesc sub pragul s?r?ciei, a avut deja primul concert, fiind acompania?i de muzicieni veni?i special de la Viena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *