Shadow

Partida Romilor monitorizează implementarea Strategiei naționale de incluziune a romilor

Reprezentanții Asociației Partida Romilor Pro-Europa (APRPE) au participat, ieri, la reuniunea Comitetului Interministerial pentru Implementarea, Monitorizarea și Evaluarea Strategiei naționale de incluziune a romilor pentru perioada 2022-2027 (CIIMES), care a avut loc la sediul Guvernului. Pe agenda reuniunii a figurat aprobarea de către reprezentanții ministerelor și autorităților publice centrale a rapoartelor Grupului de Lucru Tematic Combaterea Discriminării și a raportului privind primul an de implementare a Strategiei.

Deputatul Cătălin Manea, prim-vicepreședinte al APRPE, a remarcat faptul că implementarea obiectivelor Strategiei are un ritm foarte lent. Reprezentantul romilor în Parlament și-a oferit sprijinul pentru imbunătățirea mecanismelor instituționale care să conducă la un proces mai rapid de realizare a obiectivelor Strategiei.

Din concluziile primului an de implementare a Strategiei a reieșit faptul că sunt necesare eforturi de consolidare la nivelul instituțiilor responsabile, în vederea remedierii sau recuperării întârzierilor înregistrate în măsurile prevăzute în Planurile de Acțiune.
Raportul aprobat ieri urmează a fi prezentat de președintele ANR, Iulian Paraschiv, în ședință de govern, în forma adoptată de membrii CIIMES, urmând a fi analizat și a fi înaintate recomandări cu propuneri ce vizează îmbunătățirea activităților din Strategie pentru perioada următoare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *