Shadow

Situația romilor şi travellers în Uniunea Europeană din perspectiva drepturilor fundamentale

Cine sunt romii şi travellers?

Termenul „romi” este folosit ca termen umbrelă care desemnează grupuri de persoane cu caracteristici culturale mai mult sau mai puțin similare, cum ar fi grupurile de romi, sinti, travellers, ashkali şi kalé. De asemenea, aceste grupuri au un istoric comun de marginalizare permanentă în societățile europene.

Datele oficiale privind etnicitatea nu se colectează în mod consecvent la nivelul tuturor statelor membre UE. Conform estimărilor, în UE există în prezent 10‐12 milioane de romi, ceea ce face ca aceasta să fie cea mai mare minoritate etnică din UE. Majoritatea romilor care trăiesc în Uniunea Europeană sunt resortisanți ai unui stat membru şi prin urmare sunt cetățeni UE având aceleaşi drepturi şi aceleaşi responsabilități ca orice alți cetățeni ai UE.

Activitatea FRA privind situația romilor Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA) are autoritatea de a furniza instituțiilor şi organismelor
Uniunii Europene, precum şi statelor membre, consiliere bazată pe probe concrete privind aspecte legate de drepturile fundamentale, în vederea punerii în aplicare a legislației Uniunii Europene.
FRA a constatat în mod repetat că romii sunt minoritatea etnică cea mai vulnerabilă din UE în ceea ce privește discriminarea şi încălcările drepturilor omului.

FRA întreprinde cercetări privind accesul romilor la educație, asistență sanitară, locuințe şi libera circulație. În urma analizării problemelor cu care se confruntă romii, inclusiv a cazurilor de violență rasistă, FRA identifică inițiativele pozitive în cadrul cărora aceste probleme au fost depăşite şi sugerează căi de urmat în viitor. FRA colaborează cu comunitățile de romi, oferindu‐le cadrul necesar pentru a contribui la îmbunătățirea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *