Shadow

PROTECȚIA COPIILOR DE ETNIE ROMĂ

Discriminarea, excluziunea socială și riscul crescut de sărăcie sunt printre cele mai des întâlnite probleme ale comunităților rome.
Salvați Copiii a creat o rețea de incluziune socială și combatere a sărăciei prin asigurarea de servicii integrate (medicale, sociale, educaționale) la nivel local, astfel ajutând la creșterea accesului la servicii sustenabile și de calitate pentru mame, gravide, gravide minore și copii până în 5 ani.   
Salvați Copiii a dezvoltat, încă din anul 1998, programe de includere preșcolară și școlară a copiilor din medii defavorizate, cu prioritate romi. Urmărind creșterea accesului la educație preșcolară și îmbunătățirea nivelului de pregătire pentru școală, Grădinița Estivală a constituit o modalitate prin care copiii au fost atrași către școală, au fost ajutați să se integreze și a fost redus decalajul educațional față de copiii care au beneficiat de pregătire preșcolară tipică.   

În perioada martie 2021 – aprilie 2024 Salvați Copiii România va implementa un nou proiect pentru persoanele de etnie romă, respective “Servicii integrate pentru persoane de etnie romă din comunități vulnerabile”.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem integrat și inovator de servicii accesibile și de calitate care să asigure creșterea incluziunii și abilitarea romilor din 4 localități de la nivelul județelor Neamț, Suceava, Timiș și Dolj.   

Proiectul vizează oferirea de servicii sectoriale integrate de calitate pentru 1512 de persoane în situații de vulnerabilitate, din care 1349 de etnie romă, din comunitățile marginalizate din 4 județe din România: Neamț (Bahna, sat Izvoare), Suceava (Ciprian Porumbescu, sat Ciprian Porumbescu), Timiș (Checea, sat Checea) și Dolj (Breasta, sat Breasta). De asemenea, prin proiect sunt prevăzute și acțiuni de abilitare a persoanelor de etnie romă, precum și măsuri de îmbunătățire a gradului de conștientizare pentru combaterea discriminării.   

Cele 4 comunități participante la proiect și-au îmbunătățit statutul de comunități marginalizate prin: numărul de copii care au participat la programele educaționale, creșterea numărului de persoane încadrate pe piața formală a muncii, precum și prin reducerea inegalităților privind acoperirea cu servicii sociale și medicale.   

Prin toate aceste efecte pozitive pe termen lung proiectul va contribui la întreruperea ciclului excluderii socio-economice și a cercului vicios al saraciei și implicit la „creșterea incluziunii și abilitarea romilor”.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *