Personalităţi rome din spaţiul geografic românesc

După cum se ştie, de-a lungul vremii, au activat în context românesc, o serie de personalităţi ale vieţii istorice, sociale, ştiinţifice, culturale şi artistice din rândul rromilor, ca de pildă: domnitorul Ştefan Răzvan, cărturarii Ion Budai Deleanu, Petru Maior, Anton Pann, dr. Victor Babeş, scriitorul Gheorghe Lăzurică-Lăzureanu, actorul Ştefan Bănică, violoniştii Grigoraş Dinicu, Ion Voicu, ŞtefanRuha, Costache Constantin, vestiţi lăutari şi instrumentişti, ca Barbu Lăutaru (Vasile Barbu), PetreCreţul Solcan, Cristache Ciolac, George Boulanger (Vasile Pantazi), Sava Pădureanu, Angheluş Dinicu,Fănică Luca, Damian Luca, Florea Cioacă, Toni Iordache, Fărămiţă Lambru, Ilie Udilă, Marcel Budală,Ion Onoriu, Ionel Budişteanu, Ion Drăgoi, Nicuşor şi Victor Predescu, Nicu Stănescu, Alexandru Ţitruş,Ion Albeşteanu, Fraţii Gore ş.a., străluciţi solişti vocali precum Zavaidoc (Marin Teodorescu), CristianVasile, Dona Dumitru Siminică, Florică Roşioru, Măriuca Matache, Romica Puceanu, GheorgheLambru ş.a. Dintre liderii şi militanţii rromilor din perioada interbelică îi cităm pe Gheorghe Niculescu, Marin I. Simion, Naftanailă Lazăr, Arhimandrit Calinic Popp Şerboianu ş.a., iar dintre cei care s-au remarcat în perioada comunistă îi menţionăm pe Ion Cioabă, cercetătorul sociolog Gheorghe Nicolae, prof. Petre Rădiţă, scriitorul Valerică Stănescu, sociologul şi economistul Vasile Burtea, profesoara InaRadu, Ion Mirescu, Mihai Ilie, sociologul şi economistul Vasile Burtea, Aurel Buceanu – ultimii fiind arestaţi cu prilejul demonstraţiei de la Braşov din 15 nov. 1987, iar Buceanu strămutat cu domiciliul forţat în Ialomiţa).

 

Există dovezi referitoare la etnicitatea rromă şi în privinţa altor personalităţi istorice sau contemporane, dar le menţionăm doar pe acelea care şi-au asumat public şi îşi susţin apartenenţa la identitatea rromă, căci, din păcate, unele personalităţi contemporane rrome (paradoxal, cu părinţi care, în mod public, au făcut referire la apartenţa lor rromă), se recunosc doar confidenţial ca rromi, privând generaţiile actuale şi viitoare de copii şi tineri rromi de modelele de care au atâta nevoie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.